Công thức đánh lô đề cơ bản I. Một số khái niệm Công thức đánh lô đề cơ bản 1. Công thức đánh lô đề Bóng là gì (khái niệm này chắc thằng nào cũng biết) Phiếu đánh lô đề của một sinh viên