Soi Cầu Xỉu chủ Miền Nam

newXỉu chủ đài Chính-Miền Nam – Dự đoán XSMN hôm nay 

 Chuyên gia Soi cầu XSMN  của chúng tôi khẳng định bắt chuẩn Xỉu chủ hôm nay

hotqua (1) Xỉu chủ Miền Nam VIP (ngày, giá: 500.000 VNĐ )

✔  Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

✔  Hỗ trợ các loại thẻ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

✔  Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả Cặp xỉu chủ Miền Nam

NGÀY XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
HÔM NAY lo-vip lo-vip
14-10-2019 Cà Mau 397-673,Hồ Chí Minh 366-152,Đồng Tháp 993-172  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-10-2019 Kiên Giang 613-859,Đà Lạt 597-061,Tiền Giang 230-894  Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-10-2019 Hồ Chí Minh 318-746,Bình Phước 969-995,Hậu Giang 250-596,Long An 619-736  Win Hồ Chí Minh
11-10-2019 Bình Dương 130-320,Trà Vinh 443-184,Vĩnh Long 269-653  Win Bình Dương
10-10-2019 An Giang 869-434,Tây Ninh 240-489,Binh Thuận 801-905 Miss
09-10-2019  Đồng Nai 470-615,Sóc Trăng 005-971,Cần Thơ 226-855  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-10-2019 Bạc Liêu 726-647,Bến Tre 305-713,Vũng Tàu 521-417  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-10-2019  Cà Mau 277-356,Hồ Chí Minh 654-053,Đồng Tháp 694-792  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-10-2019  Kiên Giang 407-733,Đà Lạt 530-434,Tiền Giang 194-844  Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-10-2019 Hồ Chí Minh 598-834,Bình Phước 880-423,Hậu Giang 444-422,Long An 538-262 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-10-2019 Bình Dương 415-895,Trà Vinh 331-207,Vĩnh Long 652-755 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-10-2019 An Giang 794-624,Tây Ninh 156-044,Binh Thuận 068-238 Miss
02-10-2019 Đồng Nai 967-372,Sóc Trăng 005-101,Cần Thơ 864-220 Miss
01-10-2019 Bạc Liêu 962-193,Bến Tre 975-282,Vũng Tàu 622-283 Miss
30-09-2019 Cà Mau 942-325,Hồ Chí Minh 718-525,Đồng Tháp 387-708 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-09-2019 Kiên Giang 867-519,Đà Lạt 236-493,Tiền Giang 005-585 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-09-2019 Hồ Chí Minh 549-455,Bình Phước 558-599,Hậu Giang 329-932,Long An 524-749 Win Hồ Chí Minh,Long An
27-09-2019 Bình Dương 381-941,Trà Vinh 030-267,Vĩnh Long 332-591 Miss
26-09-2019 An Giang 509-950,Tây Ninh 718-824,Binh Thuận 450-949 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-09-2019 Đồng Nai 785-880,Sóc Trăng 998-737,Cần Thơ 502-912 Win Cần Thơ
24-09-2019 Bạc Liêu 291-420,Bến Tre 238-945,Vũng Tàu 688-550 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-09-2019 Cà Mau 594-536,Hồ Chí Minh 930-142,Đồng Tháp 066-649 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-09-2019 Kiên Giang 791-726,Đà Lạt 346-763,Tiền Giang 604-070 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-09-2019 Hồ Chí Minh 027-303,Bình Phước 398-044,Hậu Giang 433-410,Long An 248-698 Win Bình Phước
20-09-2019 Bình Dương 823-320,Trà Vinh 443-184,Vĩnh Long 269-653 Miss
19-09-2019 An Giang 296-022,Tây Ninh 580-151,Binh Thuận 410-578 Win An Giang,Tây Ninh
18-09-2019 Đồng Nai 408-030,Sóc Trăng 283-559,Cần Thơ 332-595 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-09-2019 Bạc Liêu 962-193,Bến Tre 975-282,Vũng Tàu 622-283 Miss
16-09-2019 Cà Mau 634-591,Hồ Chí Minh 902-767,Đồng Tháp 558-409 Win Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-09-2019 Kiên Giang 525-409,Đà Lạt 878-712,Tiền Giang 846-320 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019 Hồ Chí Minh 914-755,Bình Phước 640-843,Hậu Giang 661-622,Long An 375-507 Win Hồ Chí Minh
13-09-2019 Bình Dương 544-701,Trà Vinh 873-598,Vĩnh Long 648-731 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-09-2019 An Giang 689-790,Tây Ninh 872-568,Binh Thuận 353-382 Miss
11-09-2019 Đồng Nai 967-372,Sóc Trăng 101-005,Cần Thơ 864-220 Miss
10-09-2019 Bạc Liêu 495-523,Bến Tre 904-649,Vũng Tàu 929-698 Win Bạc Liêu,Bến Tre
09-09-2019 Cà Mau 343-025,Hồ Chí Minh 939-698,Đồng Tháp 260-770 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-09-2019 Kiên Giang 856-662,Đà Lạt 732-914,Tiền Giang 358-387 Miss
07-09-2019 Hồ Chí Minh 113-763,Bình Phước 574-273,Hậu Giang 839-738,Long An 086-883 Win Hậu Giang,Long An
06-09-2019 Bình Dương 226-300,Trà Vinh 693-450,Vĩnh Long 640-032 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 816-488,Tây Ninh 397-029,Binh Thuận 493-892 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 081-238,Sóc Trăng 075-819,Cần Thơ 697-487 Win Cần Thơ
03-09-2019 Bạc Liêu 127-933,Bến Tre 943-992,Vũng Tàu 658-942 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 193-687,Hồ Chí Minh 701-229,Đồng Tháp 414-075 Miss
01-09-2019 Kiên Giang 263-652,Đà Lạt 156-324,Tiền Giang 490-654 Win Đà Lạt
31-08-2019 Hồ Chí Minh 425-013,Bình Phước 584-807,Hậu Giang 378-511,Long An 767-200 Win Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 777-683,Trà Vinh 700-448,Vĩnh Long 270-793 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 532-501,Tây Ninh 010-946,Binh Thuận 971-962 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-08-2019 Đồng Nai 200-579,Sóc Trăng 223-212,Cần Thơ 206-434 Win Đồng Nai
27-08-2019 Bạc Liêu 753-161,Bến Tre 623-094,Vũng Tàu 138-950 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 292-508,Hồ Chí Minh 634-629,Đồng Tháp 504-225 Win Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 257-006,Đà Lạt 467-717,Tiền Giang 034-801 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 266-746,Bình Phước 969-995,Hậu Giang 250-596,Long An 619-736 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 224-374,Trà Vinh 683-961,Vĩnh Long 493-623 Win Bình Dương
22-08-2019 An Giang 869-434,Tây Ninh 240-489,Binh Thuận 801-905 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-08-2019 Đồng Nai 220-315,Sóc Trăng 306-608,Cần Thơ 658-106 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ