newXỉu chủ đài Chính-Miền Nam – Dự đoán XSMN hôm nay 

 Chuyên gia Soi cầu XSMN  của chúng tôi khẳng định bắt chuẩn Xỉu chủ hôm nay

hotqua (1) Xỉu chủ Miền Nam VIP (ngày, giá: 500.000 VNĐ )

✔  Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

✔  Hỗ trợ các loại thẻ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

✔  Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả Cặp xỉu chủ Miền Nam

NGÀY XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
HÔM NAY lo-vip lo-vip
27-02-2020 An Giang 434-123,Tây Ninh 106-418,Binh Thuận 449-035 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-02-2020 Đồng Nai 542-557,Sóc Trăng 763-338,Cần Thơ 005-378 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-02-2020 Bạc Liêu 581-899,Bến Tre 341-376,Vũng Tàu 101-370 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-02-2020 Cà Mau 328-096,Hồ Chí Minh 521-593,Đồng Tháp 495-416 Miss
23-02-2020 Kiên Giang 174-407,Đà Lạt 711-572,Tiền Giang 934-926 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-02-2020 Hồ Chí Minh 601-246,Bình Phước 303-855,Hậu Giang 726-904,Long An 282-703 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-02-2020 Bình Dương 883-124,Trà Vinh 245-225,Vĩnh Long 362-509 Win Bình Dương
20-02-2020 An Giang 935-562,Tây Ninh 207-123,Binh Thuận 638-092 Miss
19-02-2020 Đồng Nai 812-407,Sóc Trăng 306-161,Cần Thơ 507-910 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-02-2020 Bạc Liêu 419-977,Bến Tre 434-915,Vũng Tàu 614-725 Miss
16-02-2020 Kiên Giang 862-438,Đà Lạt 718-437,Tiền Giang 311-351 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-02-2020 Hồ Chí Minh 137-041,Bình Phước 261-436,Hậu Giang 977-715,Long An 318-659 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-02-2020 Bình Dương 136-357,Trà Vinh 590-417,Vĩnh Long 300-723 Miss
13-02-2020 An Giang 835-919,Tây Ninh 121-119,Binh Thuận 110-281 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-02-2020 Đồng Nai 305-626,Sóc Trăng 454-163,Cần Thơ 917-786 Miss
11-02-2020 Bạc Liêu 079-823,Bến Tre 834-347,Vũng Tàu 734-431 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-02-2020 Cà Mau 026-366,Hồ Chí Minh 283-981,Đồng Tháp 509-978 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-02-2020 Kiên Giang 641-632,Đà Lạt 233-772,Tiền Giang 885-078 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-02-2020 Bình Dương 020-425,Trà Vinh 181-227,Vĩnh Long 081-296 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-02-2020 An Giang 043-672,Tây Ninh 328-830,Binh Thuận 934-354 Miss
06-02-2020 An Giang 043-672,Tây Ninh 328-830,Binh Thuận 934-354 Miss
05-02-2020 Đồng Nai 343-497,Sóc Trăng 909-372,Cần Thơ 927-591 Miss
04-02-2020 Bạc Liêu 873-144,Bến Tre 441-707,Vũng Tàu 557-012 Miss
03-02-2020 Cà Mau 168-495,Hồ Chí Minh 729-739,Đồng Tháp 889-675 Miss
02-02-2020 Kiên Giang 235-602,Đà Lạt 716-204,Tiền Giang 931-792 Win Đà Lạt
01-02-2020 Hồ Chí Minh 899-891,Bình Phước 044-605,Hậu Giang 535-860,Long An 020-520 Miss
31-01-2020 Bình Dương 829-792,Trà Vinh 336-330,Vĩnh Long 153-950 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-01-2020 An Giang 419-888,Tây Ninh 430-350,Binh Thuận 756-055 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-01-2020 Đồng Nai 692-991,Sóc Trăng 443-547,Cần Thơ 810-158 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-01-2020 Bạc Liêu 205-089,Bến Tre 214-844,Vũng Tàu 900-582 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-01-2020 Cà Mau 017-448,Hồ Chí Minh 644-399,Đồng Tháp 125-363 Miss
26-01-2020 Kiên Giang 774-205,Đà Lạt 567-613,Tiền Giang 590-085 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-01-2020 Hồ Chí Minh 989-315,Bình Phước 704-128,Hậu Giang 861-305,Long An 847-197 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-01-2020 Bình Dương 463-430,Trà Vinh 826-971,Vĩnh Long 258-716 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-01-2020 An Giang 375-801,Tây Ninh 377-315,Binh Thuận 492-225 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-01-2020 Đồng Nai 775-560,Sóc Trăng 937-669,Cần Thơ 991-599 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-01-2020 Bạc Liêu 118-742,Bến Tre 516-403,Vũng Tàu 352-215 Miss
20-01-2020 Hồ Chí Minh 980-333,Đồng Tháp 183-032 Win Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-01-2020 Kiên Giang 623-662,Đà Lạt 717-023,Tiền Giang 581-779 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-01-2020 Hồ Chí Minh 894-653,Bình Phước 996-804,Hậu Giang 060-462,Long An 496-139 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-01-2020 An Giang 988-487,Tây Ninh 481-979,Binh Thuận 398-827 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-01-2020
Đồng Nai 754-359,Sóc Trăng 125-363,Cần Thơ 885-236
Miss
14-01-2020 Bạc Liêu 511-920,Bến Tre 475-010,Vũng Tàu 086-868 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-01-2020 Cà Mau 033-124,Hồ Chí Minh 568-609,Đồng Tháp 730-684 Win Đồng Tháp
12-01-2020 Kiên Giang 952-045,Đà Lạt 093-598,Tiền Giang 707-328 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-01-2020 Hồ Chí Minh 705-740,Bình Phước 857-635,Hậu Giang 930-322,Long An 617-629 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-01-2020 Bình Dương 406-931,Trà Vinh 860-730,Vĩnh Long 356-998 Win Bình Dương
09-01-2020 An Giang 880-091,Tây Ninh 548-706,Binh Thuận 797-922 Win Binh Thuận
08-01-2020 Đồng Nai 489-025,Sóc Trăng 961-092,Cần Thơ 670-545 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-01-2020 Bạc Liêu 701-967,Bến Tre 908-496,Vũng Tàu 070-455 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-01-2020 Cà Mau 611-568,Hồ Chí Minh 738-470,Đồng Tháp 897-676 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-01-2020 Kiên Giang 376-177,Đà Lạt 736-013,Tiền Giang 554-859 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-01-2020 Hồ Chí Minh 331-626,Bình Phước 350-775,Hậu Giang 472-533,Long An 436-563 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-01-2020 Bình Dương 369-270,Trà Vinh 788-848,Vĩnh Long 001-279 Miss
02-01-2020 An Giang 009-322,Tây Ninh 127-758,Binh Thuận 698-800 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-01-2020
Đồng Nai 954-117,Sóc Trăng 280-004,Cần Thơ 718-339
Miss
31-12-2019 Bạc Liêu 081-313,Bến Tre 357-192,Vũng Tàu 846-365 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-12-2019 Cà Mau 164-408,Hồ Chí Minh 092-102,Đồng Tháp 299-999 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-12-2019 Kiên Giang 123-848,Đà Lạt 034-716,Tiền Giang 701-835 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-12-2019 Hồ Chí Minh 794-969,Bình Phước 569-096,Hậu Giang 096-745,Long An 984-494 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-12-2019 Bình Dương 880-406,Trà Vinh 358-583,Vĩnh Long 077-889 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-12-2019 An Giang 452-916,Tây Ninh 273-427,Binh Thuận 969-933 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-12-2019 Đồng Nai 157-044,Sóc Trăng 145-941,Cần Thơ 505-534 Miss
24-12-2019 Bạc Liêu 228-670,Bến Tre 708-363,Vũng Tàu 850-164 Miss
23-12-2019 Cà Mau 020-626,Hồ Chí Minh 882-279,Đồng Tháp 300-667 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-12-2019 Kiên Giang 339-329,Đà Lạt 378-223,Tiền Giang 569-396 Miss
21-12-2019 Hồ Chí Minh 725-023,Bình Phước 208-603,Hậu Giang 310-223,Long An 135-467 Miss
19-12-2019 An Giang 371-320,Tây Ninh 164-349,Binh Thuận 811-142 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-12-2019 Đồng Nai 500-969,Sóc Trăng 734-032,Cần Thơ 138-351 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-12-2019 Bạc Liêu 541-812,Bến Tre 325-115,Vũng Tàu 514-936 Miss

15-12-2019

Kiên Giang 048-996,Đà Lạt 988-243,Tiền Giang 308-815 Miss
14-12-2019 Hồ Chí Minh 195-902,Bình Phước 968-908,Hậu Giang 788-424,Long An 157-255 Miss
13-12-2019 Bình Dương 888-609,Trà Vinh 338-721,Vĩnh Long 133-032 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 12-12-2019  An Giang 507-570,Tây Ninh 346-699,Binh Thuận 327-370  Win An Giang
11-12-2019 Đồng Nai 368-636,Sóc Trăng 704-047,Cần Thơ 486-100 Miss
10-12-2019 Bạc Liêu 451-037,Bến Tre 456-245,Vũng Tàu 563-109 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-12-2019 Cà Mau 105-851,Hồ Chí Minh 723-321,Đồng Tháp 816-912 Miss
08-12-2019 Kiên Giang 891-131,Đà Lạt 491-185,Tiền Giang 393-952 Miss
07-12-2019 Hồ Chí Minh 918-606,Bình Phước 448-295,Hậu Giang 908-552,Long An 270-141 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-12-2019 Bình Dương 347-294,Trà Vinh 325-740,Vĩnh Long 366-922 Miss
05-12-2019 An Giang 055-201,Tây Ninh 613-099,Binh Thuận 070-387 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-12-2019 Đồng Nai 395-769,Sóc Trăng 020-099,Cần Thơ 947-572 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-12-2019 Bạc Liêu 419-550,Bến Tre 724-963,Vũng Tàu 933-367 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-12-2019 Cà Mau 241-312,Hồ Chí Minh 293-165,Đồng Tháp 468-172 Miss
01-12-2019 Kiên Giang 116-224,Đà Lạt 902-712,Tiền Giang 777-503 Miss
30-11-2019 Hồ Chí Minh 627-743,Bình Phước 729-532,Hậu Giang 772-415,Long An 785-172 Miss
29-11-2019 Bình Dương 560-687,Trà Vinh 242-704,Vĩnh Long 408-386 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-11-2019 An Giang 114-460,Tây Ninh 825-744,Binh Thuận 880-590 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-11-2019 Đồng Nai 864-479,Sóc Trăng 215-261,Cần Thơ 696-917 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-11-2019 Bạc Liêu 307-016,Bến Tre 338-176,Vũng Tàu 435-002 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-11-2019 Cà Mau 006-569,Hồ Chí Minh 739-152,Đồng Tháp 660-505 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-11-2019 Kiên Giang 488-022,Đà Lạt 783-023,Tiền Giang 234-242 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-11-2019 Hồ Chí Minh 461-318,Bình Phước 844-423,Hậu Giang 649-849,Long An 296-596 Win Hồ Chí Minh
22-11-2019 Bình Dương 699-898,Trà Vinh 377-440,Vĩnh Long 095-761 Miss
21-11-2019 An Giang 220-322,Tây Ninh 565-724,Binh Thuận 240-840 Miss
20-11-2019 Đồng Nai 499-374,Sóc Trăng 499-826,Cần Thơ 937-496 Win Đồng Nai
19-11-2019 Bạc Liêu 245-224,Bến Tre 526-414,Vũng Tàu 175-382 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-11-2019 Cà Mau 221-063,Hồ Chí Minh 285-609,Đồng Tháp 793-293 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-11-2019 Kiên Giang 620-918,Đà Lạt 970-343,Tiền Giang 396-755 Miss
16-11-2019 Hồ Chí Minh 725-023,Bình Phước 208-603,Hậu Giang 310-223,Long An 135-467 Miss
15-11-2019 Bình Dương 406-725,Trà Vinh 571-837,Vĩnh Long 371-339 Miss
14-11-2019 An Giang 220-322,Tây Ninh 565-724,Binh Thuận 240-840 Miss
13-11-2019 Đồng Nai 576-863,Sóc Trăng 726-466,Cần Thơ 393-464 Miss
12-11-2019 Bạc Liêu 011-387,Bến Tre 461-880,Vũng Tàu 463-996 Miss
11-11-2019 Cà Mau 359-171,Hồ Chí Minh 052-301,Đồng Tháp 035-631 Miss
10-11-2019 Kiên Giang 843-029,Đà Lạt 596-439,Tiền Giang 284-348 Miss
09-11-2019 Hồ Chí Minh 181-456,Bình Phước 922-443,Hậu Giang 368-405,Long An 154-968 Miss
08-11-2019 Bình Dương 194-160,Trà Vinh 230-590,Vĩnh Long 116-202 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-11-2019 An Giang 012-018,Tây Ninh 179-018,Binh Thuận 320-333 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-11-2019 Đồng Nai 576-863,Sóc Trăng 726-466,Cần Thơ 393-464 Miss
05-11-2019 Bạc Liêu 616-419,Bến Tre 171-970,Vũng Tàu 548-244 Miss
04-11-2019 Cà Mau 359-171,Hồ Chí Minh 052-301,Đồng Tháp 035-631 Miss
03-11-2019 Kiên Giang 492-906,Đà Lạt 757-681,Tiền Giang 988-551 Win Tiền Giang
02-11-2019 Hồ Chí Minh 651-784,Bình Phước 018-017,Hậu Giang 445-636,Long An 021-715 Miss
01-11-2019 Bình Dương 348-874,Trà Vinh 452-852,Vĩnh Long 782-438 Miss
31-10-2019 An Giang 794-624,Tây Ninh 156-044,Binh Thuận 068-238 Miss
30-10-2019 Đồng Nai 590-925,Sóc Trăng 354-916,Cần Thơ 173-626 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-10-2019 Bạc Liêu 322-453,Bến Tre 661-744,Vũng Tàu 411-498 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-10-2019 Cà Mau 650-466,Hồ Chí Minh 175-723,Đồng Tháp 653-045 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-10-2019 Kiên Giang 034-548,Đà Lạt 579-724,Tiền Giang 878-839 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-10-2019 Hồ Chí Minh 425-013,Bình Phước 584-807,Hậu Giang 378-511,Long An 767-200 Miss