Soi Cầu Đề đầu – đuôi Miền Bắc

newChốt Đề Đầu Đuôi Miền Bắc  – Dự đoán xổ số Miền Bắc

 Chuyên gia soi cầu lô Miền Bắc của chúng tôi khẳng định bắt chuẩn Đề Đầu Đuôi Miền Bắc  hôm nay

hotqua (1) Đề Đầu Đuôi Miền Bắc VIP (ngày, giá: 500.000 VNĐ )

✔  Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

✔  Hỗ trợ các loại thẻ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

✔  Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả Cặp Đề Đầu Đuôi Miền Bắc

Ngày Cặp Đề Đầu Đuôi Miền Bắc Kết quả
Hôm Nay lo-vip lo-vip
 13-12-2019  Đầu 7 Đuôi 6  Win 76 
 12-12-2019 Đầu 4 Đuôi 7
Win 47
11-12-2019 Đầu 8 Đuôi 5  Win 85
10-12-2019 Đầu 0 Đuôi 3  Win Đuôi 3
09-12-2019 Đầu 1 Đuôi 1 Miss
08-12-2019 Đầu 4 Đuôi 3  Win Đầu 4
07-12-2019 Đầu 4 Đuôi 8  Win Đuôi 8
06-12-2019 Đầu 3 Đuôi 0  Win 30
05-12-2019 Đầu 6 Đuôi 8  Win Đầu 6
04-12-2019 Đầu 1 Đuôi 9  Win 19
03-11-2019 Đầu 6 Đuôi 2 Miss
02-12-2019 Đầu 3 Đuôi 6 Miss
01-12-2019 Đầu 8 Đuôi 7  Win 87
30-11-2019 Đầu 9 Đuôi 2  Win Đầu 9
29-11-2019 Đầu 0 Đuôi 7  Win Đầu 0
28-11-2019
Đầu 1 Đuôi 6
Miss
27-11-2019 Đầu 5 Đuôi 7  Win 57
26-11-2019 Đầu 3 Đuôi 1  Win 31
25-11-2019 Đầu 6 Đuôi 3  Win Đầu 6
24-11-2019 Đầu 9 Đuôi 2  Win Đuôi 2
23-11-2019 Đầu 6 Đuôi 8 Miss
22-11-2019 Đầu 9 Đuôi 7 Miss
21-11-2019 Đầu 1 Đuôi 8  Win Đầu 1
20-11-2019 Đầu 5 Đuôi 1  Win 51
19-11-2019 Đầu 4 Đuôi 2  Win 42
18-11-2019 Đầu 3 Đuôi 4  Win Đuôi 4
17-11-2019 Đầu 2 Đuôi 0  Win Đuôi 0
16-11-2019 Đầu 8 Đuôi 2  Win 82
15-11-2019 Đầu 6 Đuôi 2 Miss
14-11-2019 Đầu 5 Đuôi 8  Win 58
13-11-2019 Đầu 7 Đuôi 5 Miss
12-11-2019 Đầu 4 Đuôi 8  Win Đầu 4
11-11-2019 Đầu 3 Đuôi 6  Win Đuôi 6
10-11-2019 Đầu 1 Đuôi 6  Win Đầu 1
09-11-2019 Đầu 0 Đuôi 7  Win Đầu 0
08-11-2019 Đầu 9 Đuôi 2  Win 92
07-11-2019 Đầu 2 Đuôi 4  Win 24
06-11-2019
Đầu 3 Đuôi 6
Miss
05-11-2019 Đầu 9 Đuôi 7  Win Đầu 9
04-11-2019 Đầu 4 Đuôi 3  Win 43
03-11-2019 Đầu 1 Đuôi 1  Win 11
 02-11-2019 Đầu 3 Đuôi 6 Miss
01-11-2019 Đầu 1 Đuôi 8  Win Đuôi 8
31-10-2019 Đầu 6 Đuôi 2  Win 62
30-10-2019 Đầu 7 Đuôi 5 Miss
29-10-2019 Đầu 4 Đuôi 8  Win Đầu 4
28-10-2019 Đầu 3 Đuôi 6  Win Đầu 3
27-10-2019 Đầu 1 Đuôi 6  Win 16
26-10-2019 Đầu 0 Đuôi 9  Win 09
25-10-2019 Đầu 8 Đuôi 2  Win Đầu 8
24-10-2019 Đầu 6 Đuôi 8 Miss
23-10-2019 Đầu 5 Đuôi 8  Win Đầu 5
22-10-2019 Đầu 1 Đuôi 7  Win Đuôi 7
21-10-2019 Đầu 7 Đuôi 4  Win 74
20-10-2019 Đầu 0 Đuôi 2 Miss
19-10-2019 Đầu 6 Đuôi 8  Win Đuôi 8
 18-10-2019 Đầu 9 Đuôi 7  Win 97
17-10-2019 Đầu 6 Đuôi 6  Win Đầu 6
16-10-2019 Đầu 6 Đuôi 8 Miss
15-10-2019 Đầu 3 Đuôi 6  Win Đầu 3
14-10-2019 Đầu 1 Đuôi 1  Win 11
13-10-2019 Đầu 4 Đuôi 8  Win 48
12-10-2019 Đầu 7 Đuôi 8 Miss
11-10-2019 Đầu 6 Đuôi 1  Win Đầu 6
10-10-2019
Đầu 6 Đuôi 8
Miss
09-10-2019 Đầu 8 Đuôi 4  Win 84
08-10-2019 Đầu 9 Đuôi 1  Win Đuôi 2
07-10-2019 Đầu 0 Đuôi 2  Win Đầu 0
06-10-2019 Đầu 7 Đuôi 5  Win 75
05-10-2019 Đầu 0 Đuôi 2  Win Đuôi 2
04-10-2019 Đầu 8 Đuôi 6 Miss
03-10-2019 Đầu 1 Đuôi 7  Win Đuôi 7
02-10-2019 Đầu 7 Đuôi 1  Win 81
01-10-2019 Đầu 4 Đuôi 6 Miss
30-09-2019 Đầu 6 Đuôi 6 Win Đầu 6
29-09-2019 Đầu 2 Đuôi 4 Win 24
28-09-2019 Đầu 0 Đuôi 2 Miss
27-09-2019 Đầu 7 Đuôi 8 Win 78
26-09-2019
Đầu 6 Đuôi 8
Miss
25-09-2019 Đầu 5 Đuôi 0 Win Đầu 5
24-09-2019 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đuôi 4
23-09-2019 Đầu 2 Đuôi 9 Win 29
22-09-2019 Đầu 8 Đuôi 2 Miss
21-09-2019 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đuôi 8
20-09-2019 Đầu 0 Đuôi 2 Miss
19-09-2019 Đầu 2 Đuôi 0 Win 20
18-09-2019 Đầu 4 Đuôi 6 Win 46
17-09-2019 Đầu 6 Đuôi 8 Miss
16-09-2019 Đầu 8 Đuôi 6 Miss
15-09-2019 Đầu 0 Đuôi 9 Win Đầu 0
14-09-2019
Đầu 4 Đuôi 3
Win 43
13-09-2019 Đầu 8 Đuôi 2 Win 82
12-09-2019 Đầu 0 Đuôi 2 Miss
11-09-2019 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4
10-09-2019 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đuôi 1
09-09-2019 Đầu 8 Đuôi 3 Win 83
08-09-2019 Đầu 6 Đuôi 8 Win 68
07-09-2019 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đuôi 6
06-09-2019 Đầu 1 Đuôi 7 Win 17
05-09-2019 Đầu 4 Đuôi 3 Miss
04-09-2019 Đầu 0 Đuôi 2 Miss
03-09-2019 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đầu 5
02-09-2019 Đầu 2 Đuôi 5 Win 25
01-09-2019 Đầu 9 Đuôi 7 Win 97
31-08-2019 Đầu 2 Đuôi 0 Win Đuôi 0
30-08-2019 Đầu 9 Đuôi 6 Win Đuôi 6
29-08-2019 Đầu 7 Đuôi 3 Win 73
28-08-2019 Đầu 5 Đuôi 9 Miss
27-08-2019 Đầu 4 Đuôi 1 Miss
26-08-2019 Đầu 9 Đuôi 6 Miss
25-08-2019
Đầu 0 Đuôi 1
Win 01
24-08-2019 Đầu 6 Đuôi 2 Win 62
23-08-2019 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4
22-08-2019 Đầu 9 Đuôi 9 Win Đầu 9
21-08-2019 Đầu 3 Đuôi 7 Win 37
20-08-2019 Đầu 5 Đuôi 9 Miss
19-08-2019 Đầu 3 Đuôi 2 Win Đuôi 2
18-08-2019 Đầu 1 Đuôi 1 Win 11
17-08-2019 Đầu 9 Đuôi 8 Win 98
16-08-2019 Đầu 0 Đuôi 8 Miss
15-08-2019 Đầu 9 Đuôi 9 Miss
14-08-2019 Đầu 2 Đuôi 4 Win Đuôi 4
13-08-2019 Đầu 8 Đuôi 1 Win 81
12-08-2019 Đầu 5 Đuôi 9 Win 59
11-08-2019 Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu 7
10-08-2019 Đầu 7 Đuôi 0 Win Đuôi 0
09-08-2019 Đầu 0 Đuôi 2 Win 02
08-08-2019 Đầu 5 Đuôi 0 Miss
07-08-2019 Đầu 2 Đuôi 6 Win 26
06-08-2019 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4
05-08-2019 Đầu 9 Đuôi 1 Win 91
04-08-2019 Đầu 7 Đuôi 2 Win Đuôi 2
03-08-2019 Đầu 3 Đuôi 3 Win 33
02-08-2019
Đầu 7 Đuôi 1
Miss
01-08-2019 Đầu 8 Đuôi 8 Miss
31-07-2019 Đầu 9 Đuôi 0 Win 90
30-07-2019 Đầu 5 Đuôi 7 Win 57
29-07-2019 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đầu 1